Virtual laboratoriyalar


1. Virtual laboratoriya -“Lütfizadənin qeyri-səlis məntiqi”
2. “Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin fəlsəfəsi və yeni “İpək Yolu”