ELMİ ŞURAAMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şura üzvlərinin
S İ Y A H I S I

1. Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu – f.ü.e.d., direktor (sədr)
2. Mədətli Eynulla Yadulla oğlu – f.ü.f.d., elmi işlər üzrə direktor müavini (sədr müavini)
3. Həsənova Sevinc Arif qızı – f.ü.f.d., elmi katib
4. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu – psix.ü.e.d., prof., müxbir üzv (Şöbə müdiri)
5. Nəsirli Elman Xudam oğlu – siyasi.e.ü.e.d., prof., (ARPY DİA nəzdində, "Siyasi Araşdırmalar İnstitutu", direktor)
6. Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı – f.ü.e.d. (baş.e.i.)
7. Əzimova Rəfiqə Cəlal qızı – f.ü.e.d. (şöbə müdiri)
8. Abasov Əli Seyidabbas oğlu – f.ü.e.d., prof. (şöbə müdiri)
9. Hüseynov Sakit Yəhya oğlu – f.ü.e.d., prof. (şöbə müdiri)
10. Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu – f.ü.e.d., prof. (şöbə müdiri)
11. Əsədov Adil İsgəndər oğlu – f.ü.e.d., (şöbə müdiri)
12. Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu - f.ü.e.d. (şöbə müdiri)
13. Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı - f.ü.e.d. (şöbə müdiri)
14. Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı – f.ü.e.d. (şöbə müdiri)
15. Mirzəzadə Rəna Rza qızı – f.ü.e.d., prof. (şöbə müdiri)
16. Müslümzadə Dilarə Mirsəməd qızı – f.ü.e.d. (baş e.i.)
17. Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu – f.ü.e.d., prof. (şöbə müdiri)
18. Bünyadzadə Könül Yusif qızı – AMEA-nın müxbir üzvü, f.ü.e.d. (şöbə müdiri)
19. Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı – f.ü.e.d.,dos. (şöbə müdiri)
20. Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu – siy.e.d., prof.
21. Hüseynov Həbib Məzahir oğlu – f.ü.f.d., dos. (şöbə müdiri)