MƏNTİQ


Yaranma tarixi: AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017- ci il tarixli 1/16 saylı qərarına əsasən yaradılmışdır. AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun direktorunun 10 aprel 2017-ci il tarixli əmrinə əsasən şöbə tam formalaşdırılmışdır. Şöbə məntiqin müasir problemləri ilə, habelə məntiqin tarixi inkişaf mərhələləri ilə formal (səlis) Aristotel məntiqi, riyazi Leybints məntiqi, dialiektik (Hegel məntiqi), semantika, semiotika, hüquqi məntiqlə və s. məsələlər ilə məşğul olmaq planlaşdırılmışdır.
İşcilərin ümumi sayı: 12